Ventoy Forums
ventoy_multiarch.iso ? - Printable Version

+- Ventoy Forums (https://forums.ventoy.net)
+-- Forum: Ventoy General Use —— Ventoy 使用交流 (https://forums.ventoy.net/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Ventoy Discussion Forum (https://forums.ventoy.net/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ventoy_multiarch.iso ? (/showthread.php?tid=541)ventoy_multiarch.iso ? - ero35 - 08-29-2020

grubfm_multiarch.iso
https://github.com/a1ive/grub2-filemanager/releases

can similar be done?

ventoy_multiarch.iso


RE: ventoy_multiarch.iso ? - awengers44 - 08-29-2020

Grubfm hazırlama, modifiye etme ve diğer dillerde nasıl hazırlanır konusunda daha evvel çektiğim bir video vardı, bunu izleyin çözüm olur inşaAllah.

https://yadi.sk/i/ScwmJzu07C0UHw