Ventoy Forums

Full Version: ventoy_multiarch.iso ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Grubfm hazırlama, modifiye etme ve diğer dillerde nasıl hazırlanır konusunda daha evvel çektiğim bir video vardı, bunu izleyin çözüm olur inşaAllah.

https://yadi.sk/i/ScwmJzu07C0UHw